Terms & Conditions, Warranty – HHO Factory

Pogoji in določila, garancija

1. Predmet

HHO FACTORY, LTD (IRSKA) je kupca (v nadaljevanju "kupec") prodal v tiskanih katalogih, letakih in spletni trgovini z navedenim blagom v naslednjih pogojih dostave in prodaje (AGB).

2. Pogodba
Pogodba med stranko in HHO FACTORY, LTD prihaja samo z naročilom stranke in s sprejemom s strani HHO FACTORY, LTD. Stranke naročajo preko interneta. HHO FACTORY, LTD prevzame naročilo s strani stranke (a) potrditev naročila (po e-pošti ali pošti) ali poslano (b) dostavo naročenega blaga (vključno z dostavo).

3. Paleta izdelkov
Morebitne podrobnosti o blagu, ki jih kupec med naročanjem ne zavezuje. Zlasti spremembe v dizajnu in tehnologiji, ki izboljšujejo funkcionalnost izdelka, pa tudi napake v opisih, ilustracijah in cenah. Vsi tehnični podatki o posameznih izdelkih temeljijo na podatkih proizvajalca in so v tem okviru obvezni.

4. Plačilni pogoji
Vse kataloške cene so orientacijske cene, ki se stalno prilagajajo tržnim. Ste v evrih, z DDV, nepakirano. Stroški prevoza in pakiranja se izračunajo posebej. Plačilo je treba plačati neto v 10 dneh po izstavitvi računa. Nove stranke lahko kupujejo samo za bančni ček ali gotovinsko predplačilo. HHO FACTORY, LTD (IRSKA) si pridržuje pravico do prodaje obstoječim kupcem s pomočjo teh možnosti nakupa.

4a. Odpoved
Za preklic lahko plačamo samo 3.4% plačila s stroški plačila s kreditno ali debetno kartico in v primeru odpovedi. sprejemate te pogoje s soglasjem tega naročila

5. pogoji
Naročene izdelke lahko odpremite na naslov v Evropski uniji. Kjer kampiramo, bodo izdelki takoj dostavljeni na naslov, ki ga navede stranka. V nasprotnem primeru se opravi pisno potrdilo naročila s predvidenim datumom dobave. Dostava blaga poteka s (nakladalnega doka) na stroške in tveganja kupca, tudi če so delne dobave. Zahtevki za zunanje vidno škodo na blagu, ki je bilo naročeno samo na podlagi potrdila, ki ga je izdal prevoznik.

6. Pridrževanje naslova
Dostavljeno blago ostaja last do popolnega plačila HHO FACTORY, LTD. To lahko vpiše ustrezen vpis v register naslovov. Če je kupec s plačilom kupnine v zamudi HHO FACTORY, LTD lahko odpove pogodbo (odstop) in blago, ki ga ima v posesti.

7. Okvara garancija in odgovornost
Za vse glavne enote v katalogu je garancijsko obdobje 1 leto od datuma nakupa, razen če ni izrecno navedeno drugačno garancijsko obdobje (običajno 14 dni). Kolikor zakon dovoljuje, je odgovornost za odškodnino. Zlasti HHO FACTORY, LTD Active HHO Carbon Cleaner ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali naravne obrabe ali za škodo, ki na stvari ne povzroči posledične škode. Polog ni povrnjen! Za pravilno namestitev in delovanje kompletov HHO za vozila nam lahko pošljete slike ali kratek video, preden zaženete motor, da zagotovimo garancijo. Če je škoda nastala zaradi nepravilne namestitve ali spreminjanja, garancija postane nična. Vstavite ojačevalnik ojačevalnika v PREDNJI del radiatorja in / ali v POPOLNEM MOTORJU ZUNANJEGA MOTORJA ALI GARANCIJA JE POGOJNO. Vedno z veseljem svetujemo brezplačno. Pod pokrovom motorja, kjer je več kot 40 ° Celzija (104 Fahrenheit), ni priporočljivo! Le ohlajeno mesto daleč od motorja. Namestitev v potniški prostor in prtljažnik avtomobila ni dovoljena.

Opozorilo: Pred zagonom motorja preverite, da cev ni blokirana zaradi ledu, slabega položaja enosmernega ventila ali zlomljene cevi zaradi nepravilne namestitve. Blokiranje izhoda za plin HHO nepovratno uniči HHO glavno enoto in je ni mogoče nadomestiti ali povrniti.

8. Intelektualna lastnina
HHO FACTORY, LTD (IRSKA EVROPA) pridržuje za vsako obliko, besedilo, grafiko pred kakršnimi koli na svojem spletnem mestu, vse pravice pridržane. Kopiranje ali druge reprodukcije celotnega spletnega mesta ali delov tega spletnega mesta je dovoljeno samo za namene oddaje naročila pri HHO FACTORY, LTD. V ilustracije, risbe, izračune in druge dokumente, posredovane podjetju HHO FACTORY, LTD proti lastnini in avtorskim pravicam. Preden HHO FACTORY, LTD tretjim osebam, stranke izrecno pisno privolijo HHO FACTORY, LTD.

9. Zasebnost - HHO FACTORY, LTD zagotovljeno pri zbiranju, obdelavi in ​​uporabi osebnih podatkov, določbah irskega zakona o varstvu podatkov in ustreznih pravnih standardih, ki jih je treba upoštevati. Pridobljeni podatki strank se ob obdelavi naročila uporabljajo izključno za raziskave na notranjem trgu. Do prenosa na tretje partnerske organizacije bo prišlo samo, če je pravilna dobava storitev (obdelava naročil) obvezna. Stranka se strinja s to uporabo svojih podatkov. Poleg tega ima na zahtevo kadar koli pravico do uporabe shranjenih podatkov o njem in prepovedi njihove uporabe za namene raziskovanja notranjega trga.

10. Pristojnost in pravo, ki se uporablja
Pristojnost je sedež podjetja HHO FACTORY, LTD. Pogodbo ureja irsko pravo.

11. Končne določbe
Če prodajate v tiskanih katalogih, so letaki in spletna trgovina izključno blago blaga HHO FACTORY, LTD, ki je določeno glede na njihov učinek ob vsaki podpisu pogodbe. Ti pogoji so še posebej veljavni, če se razlikujejo od pogojev, ki jih imajo stranke. Proizvajalec je priložen tudi dobavi programske opreme na disk in / ali podatke, ki jih vsebuje ta licenčna pogodba. Kupec z odpiranjem zapečatenih podatkov izrecno sprejme veljavnost teh pogojev. Če katera koli določba teh pogojev postane ali postane neveljavna, ne vpliva na pravno veljavnost preostalih določb. Prav tako si pridržuje pravico ves čas do sprememb HHO FACTORY, LTD.

Sprememba teh pogojev: HHO FACTORY, LTD se lahko kadar koli, brez predhodnega obvestila, odloči, da bo del ali celoto v celoti spremenil.


Varnostno opozorilo

Količina vodika, proizvedenega na zahtevo, je majhna, vendar upoštevajte naslednje:
POZOR! Vodik je vnetljiv plin in lahko tvori eksplozivne mešanice s kisikom ali zrakom. Kadar koncentracije presegajo 4%, vodikov plin predstavlja takojšnjo nevarnost požara in eksplozije. Je veliko lažji od zraka in gori z nevidnim plamenom. Pred delom na nameščenem sistemu HHO zagotovite, da ugasnete vse vire vžiga, gola toplota, vključno z iskricami ali plameni, odklopite sponke akumulatorja vozila in upoštevajte varnostne ukrepe za odpravo statične elektrike. Ne kadite v bližini generatorja ali njegovih rezervoarjev kadar koli. HHO generatorji proizvajajo HHO pline na zahtevo, ko motor deluje, vendar ko bodo izključeni, bodo v rezervoarjih in ceveh ostale preostale količine HHO plinov. Pustite enotam, da se temeljito odzračijo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru, preden začnete delati na enotah ali dodatkih.

Kupci morajo pred uporabo katerega koli takega izdelka prebrati vsa opozorila, navodila o varni uporabi, nalepke, izjave o omejitvi odgovornosti in vse druge materiale, ki so vključeni v izdelke, prodane na tej spletni strani. Generatorji vodika se prodajajo, če kupec prebere in se ravna v skladu z varnostnimi ukrepi, opisanimi v napravi, da se izogne ​​tveganjem. HHO FACTORY, LTD ne prevzema odgovornosti za škodo ali poškodbe ali za kakršno koli neposredno ali posledično izgubo, ki jo povzroči nepravilna uporaba, sprememba enot ali vzdrževanje HHO-generatorjev ali dodatkov.

TA GARANCIJA JE IZPOLNJENA, ČE JE IZDELEK ODPRTI, SPREMENJEN ALI ŠKODA

Za vse glavne enote v katalogu je garancijsko obdobje 1 leto od datuma nakupa, razen če ni izrecno navedeno drugačno garancijsko obdobje (običajno 14 dni). Kolikor zakon dovoljuje, je odgovornost za odškodnino. Zlasti HHO FACTORY, LTD Active HHO Carbon Cleaner ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali naravne obrabe ali za škodo, ki na stvari ne povzroči posledične škode. Polog ni povrnjen! Za pravilno namestitev in delovanje kompletov HHO za vozila nam lahko pošljete slike ali kratek video, preden zaženete motor, da zagotovimo garancijo. Če je škoda nastala zaradi nepravilne namestitve ali spreminjanja, garancija postane nična. Vedno z veseljem svetujemo brezplačno.

Opozorilo: Pred zagonom motorja preverite, da cev ni blokirana zaradi ledu, slabega položaja enosmernega ventila ali zlomljene cevi zaradi nepravilne namestitve. Blokiranje izhoda za plin HHO nepovratno uniči HHO glavno enoto in je ni mogoče nadomestiti ali povrniti.

Upoštevajte, da če carinski urad v nekaterih državah uniči to pošiljko, ne bomo odgovarjali in bo vračilo preklicano.